Lezingen en workshops over beelddenken, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid

Meer kennis leidt tot meer begrip

Wil je meer weten over hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en beelddenken? Ervaringsdeskundigen horen spreken is vaak bijzonder helend.

Heb je het gevoel ‘anders’ te zijn? Begrijp je soms niet wat voor iedereen vanzelfsprekend lijkt? Kun je je aandacht niet houden bij een vergadering? Of herken je dit van je kind, of een leerling?
Wij begrijpen je! In onze presentaties en workshops zorgen we voor verbinding. Er wordt begrijpelijk uitgelegd wat er aan de hand kan zijn. Daarbij worden termen besproken als hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid en beelddenken. Daar zijn veel vooroordelen over, die zetten we graag recht. Wat is het níet? En wat is het wél?
En belangrijker nog: we inspireren je graag! Wat kun jij doen om jezelf of een ander te helpen?

Schrijven over kinderen

Kinderdagverblijven schrijven over de kinderen in de opvang. Hoe maak je een interessant, persoonlijk verslagje in weinig tijd? Iets meer dan de opsomming van het programma? ‘Tranen van mooite’ is een speelse training die schrijven over kinderen makkelijker maakt. De teamopdrachten geven inzicht in de krachten van het team – en van jezelf!

Binnenwereld

Deze training is ontstaan naar aanleiding van ‘Tranen van mooite’, een inspiratieboek voor (groot)ouders die meer willen vastleggen van de ontwikkeling van hun kind, naast foto’s en filmpjes. Uitspraken, vragen en gesprekken gaan meer over de binnenwereld. Het levert bijzondere resultaten op, zeker bij kinderen die een intense gevoelswereld hebben (hoogsensitief zijn) en sterk beeldend denken. Je leert het kind diepgaander kennen. Deze methode is ook prima toepasbaar voor coaches en andere begeleiders van kinderen.

Interesse?

In het boek als relatiegeschenk? Of een training tijdens een studiedag op jouw werk? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Hier zijn we al geweest

Centrale OBA, Amsterdam
Koekenbier, Alkmaar

Hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken

Suzanne Buis onderstreept met haar interactieve lezingen het belang van herkenning en erkenning. ‘Het gaat niet om de labels; de termen zijn om te kunnen bespreken wat goed is voor een kind, niet om op het kind te plakken.’
Ze moedigt iedereen aan kennis en ervaringen over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken op te doen, bespreekbaar te maken en te delen. ‘Verbetering begint bij herkenning.’
Suzannes presentaties zijn een inspirerende, hartverwarmende invulling van ouderavonden en studiedagen voor leerkrachtenteams.

Hier zijn we al geweest

Centrale OBA, Amsterdam
Suzanne Buis ism met deDNKRS Marianne van Gelder

Boekhandel Feijn, Alkmaar
Suzanne Buis, Nanda Roep (uitgeverij Nanda), Richelle de Deugd (Hobega.nl)

De Boekenwurm, Maastricht
Suzanne Buis i.s.m. Astrid Loontjes (AHA iXi-je)

Arnhem
Suzanne Buis i.s.m. Lisette ter Heerdt (Ter Heerdt Coaching en Advies) en Lonneke Snijder (Start voor talent)

Bibliotheek, Harderwijk
Suzanne Buis i.s.m. Mieke Brons (iQbus) 3 avonden uitverkocht

Vlaardingen
Suzanne Buis i.s.m. met oudervereniging Pharos

Libris Venstra, Amstelveen
Suzanne Buis ism met deDNKRS Marianne van Gelder en Leonieke Boogaard

Hier zijn we al geweest

Bibliotheken
basisscholen
bovenschoolse plusklassen, hb-onderwijs
voortgezet onderwijs
beroepsonderwijs (pabo)
ouderavonden
regionale schoolbesturen

Vol liefs ziet je graag bij lezingen en workshops

Kijk in de agenda wat de plannen zijn voor de komende tijd.

Wil jij een presentatie of training bij jou op school, kinderdagverblijf of in de bibliotheek?

Neem gerust contact op, vertel ons je wensen en stel je vragen.

Overzicht lezingen en workshops: