Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben de volgende kenmerken:

 • Scoren bij de beste 2% bij een IQ-test;
 • Vroege ontwikkeling (bijv heel vroeg lopen of praten of heel mooi tekenen);
 • Blinken uit op meerdere gebieden;
 • Kunnen gemakkelijk leren (en bedenken vaak méér vragen);
 • Leggen gemakkelijk verbanden (‘dit komt door dat, en dat komt weer door…’);
 • Problemen worden gemakkelijk geanalyseerd;
 • Maken grote denksprongen (en kunnen dat soms moeilijk uitleggen);
 • Hebben een voorkeur voor abstractie;
 • Zijn erg zelfstandig (zelf doen – en dan gefrustreerd raken als het niet meteen lukt);
 • Hebben een brede of juist specifieke interesse, hoge motivatie en veel energie;
 • Zijn creatief en origineel;
 • Zijn vaak perfectionistisch (over anderen en/of zichzelf);
 • Hebben een apart gevoel voor humor;
 • Kunnen zich op sommige dingen bijzonder goed concentreren.

Dat is nogal wat. Vaak voelen hoogbegaafde kinderen vooral dat ze ‘anders’ zijn. Dat is niet altijd prettig. Wat helpt, is als de ouders, leerkrachten en andere belangrijke personen helpen met aandacht voor:

 • Het versterken van het zelfbeeld;
 • Helpen bij het leren van plannen, sturen, reflecteren vanuit jezelf;
 • Leren leren en leren denken;
 • De behoefte om het te hebben over de zin van het leven.

Hoe kan een hoogbegaafd kind zich prettiger voelen?

Kinderen die de wereld net even anders ervaren dan de meeste andere kinderen, kunnen het gevoel krijgen dat ze raar of zelfs gek zijn. Daar is een heel goede oplossing voor: zoek een bijpassend vriendje of vriendinnetje! Ga op zoek naar peers.

Er zijn speelmiddagen, speciale knutselclubs en uitvindersdagen, weekenden voor hoogbegaafden… daar ontmoet je kinderen waar je bij past en dan ben je ‘eindelijk eens normaal’!  🙂

Check de agenda van het Droomdenkers Talentcentrum

Wat kan ik doen om mijn hoogbegaafde kind beter te helpen?

Heel belangrijk bij het opvoeden en/of begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren:
– leer, luister en lees, ga naar presentaties en trainingen van deskundigen over hoogbegaafdheid.
– spreek andere ouders.
– lees ‘Mijn hoogbegaafde kind & ik’ en ‘Mijn hoogbegaafde puber’ om te beseffen wat allemaal te maken kan hebben met hoogbegaafdheid in je gezin.
– verwerk je eigen emoties rond dit onderwerp; misschien besef je dat je zelf (ongezien) hoogbegaafd bent, of veel kenmerken van hoogbegaafdheid hebt.
– praat erover. In je familie zijn vast meer hoogbegaafden. Soms denkt iedereen dat de anderen het ook wel weten van zichzelf en wordt hoogbegaafdheid verzwegen.
– heb je het zwaar? Met je eigen hoogbegaafdheid of met je hoogbegaafde kinderen en/of hoogbegaafde partner? Zoek hulp bij professionals met verstand van hoogbegaafdheid! Heel belangrijk. Psychologen van oa GGZ, huisartsen, consultatiebureaus hebben doorgaans onvoldoende kennis, zelfs als ze zelf denken dat ze er iets van weten.
Je kunt hierdoor juist nog veel meer in de war raken.

Zoek hulp met verstand van hoogbegaafdheid!

Kijk op www.ikbenhoogbegaafd.nl voor professionals in jouw regio, kom naar het  het Droomdenkers Talentcentrum of mail mail Suzanne Buis.

'Hoogbegaafd zijn is niet lastig; het is lastig dat niet iedereen het is' - Suzanne Buis, Droomdenkers Talentcentrum