‘Maak van hoogbegaafdheid geen probleem, maar een uitdaging’

Ambassadeur van hoogbegaafdheid Richelle de Deugd helpt ouders en leerkrachten met praktische adviezen Als docent en ervaringsdeskundige is Richelle de Deugd een welkome spreker op scholen, waar ze leerkrachten voorlichting geeft over hoogbegaafdheid als uitdaging. Aan ouders legt ze uit wat de school ‘doet’ met het onderwerp. De nadruk wordt hierbij gelegd op het leren signaleren en inspelen op de specifieke mogelijkheden van ieder kind, ook van kinderen met een hoog denkniveau. In haar praktijk… Continue reading