Beelddenken

Alle kinderen zijn eerst beelddenkers: een baby denkt aan mamma en ziet een plaatje van de mamma. Volwassenen maken baby’s duidelijk dat daar een woord bij hoort. Als een baby voor het eerst ‘mamma’ zegt, krijgt hij of zij waardering en het gehoopte resultaat. Daarmee gaat de baby inzien wat het nut is van het gebruiken van taal.

 

Zo leer je om (ook) te denken in woorden.

Bij je geboorte gaat je rechterhersenhelft meteen fanatiek aan de slag; na de eerste levensjaren wordt je linkerhersenhelft, waar het taaldenken zit, steeds actiever.

 

Surround bioscoop

Dit gebeurt niet bij alle kinderen in hetzelfde tempo of op dezelfde manier. Per klas blijft bij 2 of 3 kinderen de rechterhersenhelft de nr 1. Horen deze kinderen iemand praten, of lezen ze een tekst, dan zien ze alsnog vooral plaatjes. Ze zijn daar zo goed in, dat ze per seconde meer beelden kunnen zien dan je op tv ziet. Bij die beelden voelen ze vaak van alles, soms horen ze er geluiden bij: je kunt je voorstellen dat het heel druk kan zijn met zo’n ‘surround bioscoop’ in je hoofd. En als je zo druk bent met droomdenken, dan mis je weleens een deel van wat je leest of wat iemand je vertelt.

Aan de buitenkant van een bioscoop kun je niet zien of er op dat moment een film draait, of welke film dat dan is. Daarom hangen er grote borden op het gebouw, met spectaculaire foto’s en illustraties. Dit worden uitingen genoemd. Zo krijgen mensen interesse in wat er binnen gebeurt.

Beelddenkers hebben vaak niet in de gaten dat de meeste andere mensen niet steeds van die films in hun hoofd hebben.

Training: Beelddenkers leren leren

Als je denkt aan een boek,
wat zie je dan voor je?

Denk je aan de letters b, o, e en k? Of zie je een leesboek met bladzijden, waar je doorheen kunt bladeren, met een mooie coverfoto of een illustratie, met een foto op de achterkant…

 

Boek of boek?

Stel je voor dat je bij dit woord altijd een boek ziet. Het maakt niet uit of dat boek nu op zijn kop ligt, rechtop staat of achterstevoren in je hoofd verschijnt. Het blijft een boek.

Het lastige is dan dat je de letters van het woord niet op zijn kop kunt zetten of achterstevoren kunt schrijven, want dan staat er opeens geen ‘boek’ meer. Dat is heel anders dan een boek voor je zien, dat altijd hetzelfde is.

 

Boek neerleggen

Anders leren denken kan lastig zijn. Het kan gelukkig echt! Je weet bijvoorbeeld hoe je een boek neerlegt om hem te lezen. Dat kan op één manier. Zo moet je ook leren om letters ‘neer te leggen’ om een begrip te vormen.

De LEREN LEREN Methode
is voor alle jeugd

leerlingen van de basisschool
leerlingen van het voortgezet onderwijs
leerlingen van beroepsonderwijs

 

  • In een paar uur tijd leer je sneller en beter leren met je eigen visuele talenten.
  • Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit.
  • Zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken.
  • Unieke visueel zintuiglijke, effectief bewezen leertechnieken.
  • Voor iedereen die wil leren leren en werken.

 

Voor basisschooljeugd vanaf 8 jaar

is er het PO-programma van 8 bijeenkomsten van 75 minuten.

 

Voor middelbare scholieren

is er het VO-programma van 6 klokuren: 1 (zater)dag of 2 dagdelen.

Meer info

Via Volliefs worden de trainingen van Beelddenkers leren leren aangeboden.